Sanatoryum Caddesi No: 119 Keçiören / Ankara0312 358 10 10 Hafta içi 07:00 - 17:00 /

Blog

YEME DAVRANIŞI BOZUKLUKLARI

Yeme bozukluğu, kişinin fiziksel ya da zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkileyen kilo ve vücut görünüşüyle
ilgili düşünce ve davranışlarda ki aşırı rahatsızlıklardır. İnceliğe önem verilmesi, şişmanlamaktan korkulması sonucu
özellikle 18-35 yaşlarında ortaya çıkar. Hastaların %95’ini kadınlar oluşturmaktadır. Anoreksiya nervoza, bulimia
nervoza ve tıkanırcasına yeme bozukluğu olmak üzere 3 tip yeme bozukluğu vardır.

ANOREKSİYA NERVOZA

Nedir?

Yemeği tiksinerek reddetme sonucu aşırı zayıflamaya anoreksiya nervoza denir.
Belirtileri

Anoreksiya nervozada en belirgin özellik şişmanlıktan aşırı korkudur. Hasta kendi bedeninin çok iri olduğunu
düşünür ve ileri derecede zayıf olduğunda bile kilo vermeye çalışır, yaş ve boya göre normal vücut ağırlığını
sürdürmeyi reddeder, düşük vücut ağırlığına rağmen bunun tehlikelerini inkâr etmektedir. Besin alımının aşırı
kısıtlanması, kendini kusturma, aşırı egzersiz, laksatif-diüretik kullanma gibi beden ağırlığını kontrol etmeye yönelik

davranışlara ciddi bir beden algısı bozukluğu eşlik eder. Zayıf ve yaşından daha küçük gösteren bir görünümleri vardır.

Manken, dansçı, sporcu gibi mesleklerde görülme oranları daha yüksektir.

BULİMİA NERVOZA

Nedir?

Genellikle normal ağırlıktaki genç kadınlarda görülen yeme nöbetleri şeklinde tekrarlayan bozukluklardır.
Belirtileri Bulimia nervozalı bireyler normal ağırlıkta, şişman veya anoreksiya nervozalı olabilirler. Beden görünümüneaşırı ilgi görülür. Bulimia nervozalı bireyler sık sık yeme nöbeti geçirmektedir. Yeme nöbetlerinde çoğu zaman tükettikleri besinler hızlı ulaşılabilir olup; şeker, karbonhidrat ve yağ oranları dolayısıyla kalori içeriği yüksek yiyecekler seçmektedir. Yeme nöbetleri esnasında, hastalar kendilerini durdurmakta zorlanırlar ve bunu ‘kontrolü kaybetmek’ olarak hissederler. Nöbetten sonra bu davranışını telafisinde: aç kalma, kendini kusturma, müshil
(laksatif) ya da diüretik kullanma, aşırı egzersiz yapma ya da bu davranışların hepsini bir arada gösterme takip
etmektedir. Hastanın her yemekten sonra çıkarma davranışında bulunması, tıbbi sorunları da beraberinde
getirmektedir.

TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU (BINGE EATING DISORDERS)

Nedir?

Bireyin her zaman aşırı ve düzensiz bir şekilde yemek yemesi hastalığıdır.Belirtileri Tıkınırcasına yeme bozukluğu bireyin yeme kontrolünü kaybederek tekrarlayan aşırı yemek yeme nöbetleriyle karakterizedir. Açlık hissedilmemesine karşın aşırı miktarda yemek yeme görülmektedir. Bulimianervozadan farklı olarak aşırı yiyen birey herhangi bir telafi edici davranışta (aşırı egzersiz, aç kalma vb) bulunmaz. Buna bağlı olarak genelde hafif şişman, şişman ya da obez grubundadırlar. Nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak hastalığın nedenlerinin geçmişte yaşanan üzüntüler olduğu tahmin edilmektedir. Kadınlarda, erkeklerden daha fazla görülür. Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan obez hastalar özellikle diyabet, kalp-damar hastalıkları ve yüksek tansiyon riskini taşımaktadır.

Yeme Davranışı Bozukluklarında Tedavi

Tedavi sürecinde davranış değişikliğine yönelik uzun süreli eğitim önemlidir. Yeme bozukluklarının tedavisi bir
ekip çalışması gerektirir. Psikiyatrist, psikolog ve diyetisyen bu ekibin bir parçası olmalı ve hasta medikal, beslenme,
psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirilmelidir.

DİYETİSYEN SÜMEYYE SAVRAN

Share this post

Related Post

PANİK ATAK VE PANİK BOZUKLUK NEDİR ?

  Panik Atak: Aniden başlayan ölüm korkusu ve bana bir şey olacak hissidir. Bir anda yoğun bir...

PRP NEDİR?

  PRP (Platelet Rich Plasma) Platelet bakımından zengin plazma daha iyi açıklamak gerekirse trombosit bakımından zengin kan...

KÖPÜK TEDAVİSİ NEDİR ?

  Sıklıkla kılcal ve orta boy (retiküler) varislere uygulanan damar içine ince bir iğne ile girip damar...

Bir cevap yazın