Hipospadiyas
28 Aralık 2015
İdrar Kaçırma
28 Aralık 2015

Ateşli Çocuk

Ateş; çocuklarda ve yenidoğanlarda en sık doktora başvuru nedenidir. Çocuk doktorlarına yapılan tüm başvuruların üçte birini ateş yüksekliği oluşturmaktadır. Uygunsuz tedavi edildiği zaman   veya erken müdahale edilmediği takdirde  havaleye ve kalıcı beyin hasarına neden olur. Özellikle sıcak havalarda çocuklarda vücut ısısı daha kolay yükselebildiği için daha dikkatli olmak gerekir.

Ateş nedir?

 Ateş; vücut ısısının normal sınırların üzerine yükselmesidir. Normal vücut ısısı koltuk altında 37.4o ,ağız içinde 37.5o ,rektal (makattan) 38o , timpanik (kulaktan) 37.8o’nin altındadır. Bu değerlerin üstündeki değerler kabaca ateş olarak tanımlanır.

Önemi nedir?

Ateşli bebek ve çocukların % 20’sinde fizik muayenede ateşe neden olabilecek odak saptanamaz. Bu hastaların büyük çoğunluğunun hastalığı hafif seyirlidir bu nedenle bu hastalar ayaktan takip edilebilir  .Daha az sayıda çocuk ise klinik olarak kötü olabilir hastaneye yatırılarak izlenmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Özellikle küçük çocuklarda muayenede ateş nedeni bulunamazsa gizli bakteriemi denilen kanda enfeksiyon ve buna bağlı menenjit, sepsis  gelişme riskinden  dolayı hastanede takibi gerekir.

Ateş nasıl ölçülmeli?

 1.Civalı termometre: En kısa ölçüm süresi 7 dakika olmalı. Çocuklarda derecenin yerinden oynayıp oynamadığı yakın takip edilmeli. Koltuk altı terli ise kuruladıktan sonra konulmalı Küçük çocuklarda ateşe bağlı dolaşım bozulduğu için hatalı ölçüme neden olabilir. Küçük çocuklarda rektal ölçüm tercih edilmeli.

2.Timpanik ölçüm (kulaktan): Kullanım kolaylığı kolay ulaşılabilir olması hijyenik oluşu avantajlarıdır. Elli sağlıklı yenidoğanda yapılan bir çalışmada anne tarafından timpanik ölçüm ile yapılan ölçümlerin civalı ve dijital termometrelerle yapılan ölçümlere göre doktorun yaptığı ölçümlerle daha uyumlu olduğu görülmüş.

3.Elektronik termometre: Bu termometrelerin dezavantajı zamanla ölçüm hassasiyetini kaybettiğinden tercih edilmemekte.

Ateşli çocukta  neler yapılmalı?

1. Her evde mutlaka termometre bulunmalı. Elle değil derece koyarak ateş tespit edilmeli. Üzerindeki giysiler çıkarılmalı, el,yüz  ve ayaklar ılık suyla ıslatılmalı soğuk su olmamalı

2.Ateş bu basit yöntemle bile düşebilir. Ateş düşmediği takdirde doktorunuzun önerdiği ateş düşürücülerden verilmeli. Bir yaş altı çocuklarda tercihen parasetamol grubu kullanılmalı , 1 yaş sonrası bu gruba ilaveten ibuprofen düşmediği takdirde metamizol grubu ilaç verilebilir Aileler bazen panikle aynı grup ilacı aynı anda verebilmekte Bu  nedenle ilaçları mutlaka doktorunuza sorup kullanmakta fayda var.Aspirin yan etkilerinde dolayı ateş düşürücü olarak önerilmemekte.Düşüremediğiniz takdirde en yakın sağlık merkezine müracaat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir