GÖĞÜS HASTALIKLARI - 11/04/2012

Göğüs hastalıkları kliniğimizde, solunum fonksiyon testleri, allerji testleri, gibi modern teşhis yöntemlerin gerektirdiği bütün teknik donanım mevcuttur. Kliniğimizde bu imkanlar kullanılarak tüm akciğer hastalıkla rının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

BAŞVURU NEDENLERİ

 • Öksürük
 • Morarma
 • Göğüs ağrısı
 • Nefes darlığı
 • Balgam çıkarma
 • Hışıltılı solunum
 • Hemoptizi (Öksürük ile kan gelmesi)

SIK GÖRÜLEN AKCİĞER HASTALIKLARI

 • Astım Bronşektazi
 • Akciğer apsesi
 • Akciğer kanseri
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Tüberküloz (Verem)
 • İntersitisyel akciğer hastalıkları
 • Akut ve kronik solunum yetmezlikleri
 • Plörezi (Akciğer zarında su toplaması)
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

ALLERJİ DERİ TESTLERİ

Allerjik rinit (Saman nezlesi), astım gibi birçok allerjik hastalıkta hastalığın allerjik tetikleyicisini saptamak amacıyla yapılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi nefes darlığı yapabilen hastalıkların teşhis ve takibinde kullanılan önemli bir testtir.

FİBEROPTİK - VİDEO (BRONKOSKOPİ)

Bronkoskopi solunum şikâyetlerinin sebebinin bulunmasında veya hastalık durumunun gidişini değerlendirmeye yardımcı olmada kullanılan teşhis ve tedavi yöntemidir. Solunum yolları ve Akciğer tümörleri, yabancı cisim çıkarılması başta olmak üzere birçok akciğer hastalığında kullanılmaktadır.

TORASENTEZ

Akciğer zarında su toplanması (Plörezi) vakalarının araştırılmasında ve tedavisinde iğne ile bu bölgeden örnek alınması işlemidir

Tüm Haberler
© 2014 - Sanatoryum Hastanesi | Özel Güvenlik Sağlık Raporu | Lazer Epilasyon | Check Up Fiyatları | Eswt Tedavisi Ankara Bu Site eKoza İçerik Yönetim Sistemi v3 kullanılarak üretilmiştir.