Tinnitus
28 Aralık 2015
Safra Kesesi Taşı
28 Aralık 2015

Reflü Hastalığı

Mide içeriğinin (asidinin) patolojik şekilde mideden özefagusa (yemek borusuna) doğru geri kaçışı  reflüdür. Hastalar göğüs kafesinin arkasında yanma (heartburn) şikayeti ile başvurabilirler. Bazen yemek borusunun arkasındaki yanmanın yanı sıra ağıza gıdalar ve acı su da gelebilir. Reflü sıklıkla yemeklerden sonra olur.

Reflü hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görülüyor. Ülkemizde yapılan bir çalışmada toplumun %20’sinde reflü hastalığı tespit edildi.

Nedenleri nelerdir?

Reflü hastalığının semptomlarının (bulgularının) kökeninde yemek borusunun uzun bir süre, fazla miktarda mide asidik içeriği ile teması yatar. Mide asidik içeriğinin yemek borusu ile uzun süreli teması yemek borusunda hasara yol açar ve bu da yanma hissine sebep olur. Normal olarak yemek borusunun alt ucunda alt özefagus sfinkteri denilen, kastan oluşmuş kapak benzeri bir yapı bulunur. Bu yapı asidin yemek borusuna geri kaçmasını önleyerek midenin içinde kalmasını sağlar. Reflü hastalığında ise bu sfinkter sık aralıklar ile gevşer ve mide asidik içeriği yemek borusuna geri kaçar.

Komplikasyonları    nelerdir?

Eğer reflü tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlarla seyredebilir. Örneğin yemek borusunda darlık, kanama ve mukozada prekanseröz(kanser öncesi ) bir takım değişikliklere (barrett özefagusu) neden olabilir.Sizi ve doktorunuzu uyarması gereken semptomlar şunlardır;

1- Yutma güçlüğü (disfaji)
2- Kanama
3- Boğulma hissi, öksürük, ses kısıklığı
4- Kilo kaybı

Eğer medikal tedavi ile hastaların şikayetleri geçmiyorsa ya da kanama, Barrett, darlık gibi komplikasyonlar varsa cerrahi tekniklerden faydalanılabilinir. Cerrahi teknikler asit reflüsünü önleyen yemek borusu ve mide arasındaki doğal bariyerleri düzeltirler.

Bu sıkıntınızdan kurtulmak ve erken teşhis ile doğru tedavi olmak için Afiyet Hastanesi’ne müracaat etmeniz yeterli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir