TIBBİ BÖLÜMLER

acil

Multidisipliner anlayışla hizmet veren acil servis bölümünde hekimlerimiz çok kısa sürede acil servisimize ulaşmaktadırlar. Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste, müşahede odalarında, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri yapılmaktadır. Ayrıca girişim odaları ve diğer teknik donanımlı odalarda ilk müdahaleler ve tetkikler zaman kaybetmeden yapılabilmektedir.


dahiliye

Zaman kavramının çok önemli olduğu İç Hastalıkları Bölümünde, erken teşhis ve tedavi büyük önem taşımaktadır.

İç Hastalıkları Bölümümüzde, şeker hastalığı, hipertansiyon, lipid metabolizması ile ilgili bozukluklar (Kolesterol, trigliserid, HDL, LDL), hormon hastalıkları (Tiroid hastalıkları, paratroid hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, jinekolojik hastalıklar), metabolizma bozuklukları,  obezite (Şişmanlık), kas ve iskelet sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları (Mide ve barsaklar), Kan hastalıkları (Kansızlık, pıhtılama sisteminin bozuklukları), enfeksiyon hastalıkları, akciğer hastalıkları (Üst ve alt solunum yolu hastalıkları), karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, ateşli hastalıklar, safra kesesi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, yaşlı bireyin genel sağlık kontrolü ve yaşlılığa bağlı sorunlar ilgili tedaviler uygulanmaktadır.

Bölümümüzde aile öyküsü, ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gerekli laboratuvar ve radyolojik incelemeler yapılarak, hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi sağlanmaktadır.

kadin-dogum

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümümüz; kadın hastalıkları,  hamilelik, doğum öncesi ve doğumla ilgili problemlerin çözümünde  modern tıbbın tüm olanaklarıyla hizmet vermektedir.

Jinekolojik Hastalıklar

 • Genel jinekoloji
 • Çocukluk ve ergenlik çağı jinekolojisi
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

İnfertilite (Kısırlık) 

 • Kadın infertilitesi ile ilgili tüm hormonal testler
 • Ovulasyon indüksiyonu (Yumurtlama tedavisi)
 • İntrauterin inseminasyon (Aşılama)
 • Erkek infertilitesi ile ilgili problemlerin araştırılması ve semen analizi

Aile Planlaması

 • Jinekolojik muayene, ultrasonografi ve gerekli tetkikleri takiben çiftler için en uygun korunma yöntemi belirlenmesi
 • Rahim İçi Araç (spiral) takılması ve çıkarılması

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

 • Kadın cinsel fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesi
 • Fizyolojik ve psikolojik nedenlerin belirlenmesini takiben danışmanlık hizmeti

Gebelik Öncesi Tıbbi Danışmanlık

 • Gebelik öncesi gerçekleştirilen görüşmelerde, anne adayına ve aileye ait risk faktörlerinin saptanması
 • Gebelik öncesinde gereken testlerin yapılması ve bunların ışığı altında gebelik danışmanlık hizmetinin verilmesi

Kanser Tarama ve Genital Kanserler 

Kadın üreme sisteminde oluşabilecek tüm kanser türlerinin erken dönemde farklı yöntemlerle teşhis, önleyici tedavi ve takipleri

 • PAP smear testi
 • Servikal biyopsi
 • Endometrial biyopsi (Rahim içinden parça alınması)
 • Kanda tümör markerleri
 • Meme Muayenesi
 • Servikal erozyon (Rahim ağzında yara) tedavisi
 • Koterizasyon(Yakma)
 • Kriyoterapi(Dondurma)

genel-cerrahi

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.

Cerrahi kelimesi Latince’de ‘chirurgiae’ teriminden köken almakta ve ‘el işi’ anlamına gelmektedir. Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biri olup ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılması ya da hastalıklı organın kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.

Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri Genel Cerrahi alanına girmektedir. Sistemlere göre ayrıldığında ise; guatr ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık ameliyatları Genel Cerrahi’nin kapsamına girer. Genel Cerrahi bazı olgularda sadece ameliyat ile değil koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı da hedefler.

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Hastanelerimizin Genel Cerrahi Bölümleri’nde toplum sağlığının geliştirilmesi konusundaki sosyal sorumluluk bilinciyle, kalınbağırsak kanseri ve meme kanserinin erken tanısı için tarama ve detaylı takip programları da yapılmaktadır.

cocuk-hastaliklari

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüzde, sağlam çocuk takibi, aşılama, beslenme, büyüme ve gelişme takibinin yanı sıra çeşitli hastalık yakınmaları ile gelen 0-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tanı ve tedavisi için gerekli tüm hizmetler verilebilmekte, biyokimya ve radyoloji laboratuvarlarımızda gerekli tüm incelemeler yapılabilmektedir.

kbb

Poliklinik, laboratuvar, radyolojik tetkikler ve odiyolojik tetkikler sonrası hastalarımızın hemen tamamında hastanelerimizde tanı koyup tedaviye geçilmektedir. KBB muayene odaları klasik muayene gereçlerinin yanı sıra endoskopik muayenelere de olanak veren endovizyon sistemi ile donatılmıştır.

Ameliyathanelerimizde hastanın konforu ve başarılı bir ameliyat sürecine katkı sağlayacak gerekli cerrahi setlerle donatılmıştır. Bu setler, endoskopik sinüs cerrahisi, orta kulak ve mastoid cerrahisi alanlarındaki hekim pratiğine katkı sağlayan donanımlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ameliyathanelerimizde baş ve boyun bölgesinin büyük kanserlerinin ameliyatları da başarıyla gerçekleştirecek tıbbi donanım, hekim kadrosu ve yoğun bakım hizmetleri bulunmaktadır.

Hastanelerimiz Bünyesinde Tedavi Edilen KBB Hastalıklarının Belli Başlıları:

1. Otoloji ve Nörootoloji (Kulağı Ve Kulakla Beyini Ortak İlgilendiren Hastalıklar):

Dış kulak yolunun tüm hastalıkları

 • Orta kulak hastalıkları: Akut ve kronik iltihapları, orta kulak ve iç kulak bağlantısında kireçlenme (otoskleroz)
 • İç kulak ve Gerisinin Rahatsızlıkları: Labirentit, Vestibüler Nörinit gibi iç kulağın iltihabi rahatsızlıkları Meniere Hastalığı, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo gibi baş dönmesinin ön planda olduğu rahatsızlıklar

2- Rinoloji ve Allerji (Burun Hastalıkları):

Burun kemiği eğrilikleri, polipler ve burun içi kanserleri • Akut ve kronik sinüzitleri tedavileri • Mevsimsel ve Süregen Allerjik Burun Nezleleri

3- Stomatoloji ve Orofarenks Hastalıkları:

 • Ağız İçinin iltihabi, kistik ve tümöral hastalıkları
 • Bademciklerin ve geniz etinin iltihapları ve büyümeleri
 • Horlama sebepleri ve tedavileri

4- Larengoloji:

Ses teli ve civarının iltihabi hastalıkları(Larenjitler), ses teli nodüller, gırtlak kanserleri • Konuşma bozuklukları

5- Baş ve Boyun Cerrahisi Hastalıları:

Tükürük bezlerinin (kulak önü, çene altı ve dilaltı) iltihabi hastalıkları ve tümöral şişlikleri, tiroid bezi cerrahisi; boyundaki kitlelere (şişlik) yaklaşım onların sebeplerinin aranması ve gerekirse ameliyatla tedavileri, tiroglossal kistlerin ve sinüslerin tedavileri. Baş-boyun bölgesinin tüm kanserleri orofarenks (ağız içi), dil, çene

6- Maksillofasial ve Fasial Plastik Cerrahi:

 • Burun estetiği, kepçe kulak benzeri estetik operasyonlar
 • Alt ve üst çene kırıklarının cerrahi tedavileri, çene ve yüz kemiklerinin hastalıkları ve tedavisi

goz

Kırma Kusurları (Refraksiyon)

Işık ve cisimlerin görüntüleri gözün saydam tabakası (kornea) ve lens tabakasında kırılarak retina üzerinde görme noktasına ulaşırlar. Normal bir gözde dışarıdan gelen ışınlar kornea ve lenste kırılarak görme merkezine düşerek net görüntüyü sağlar.

Kırma kusuru ile birlikte korneada, lenste, görme tabakasında veya görme sinirinde bozukluklar meydana gelebilir. Kırma kusuru olan kişiler her yıl düzenli göz ve göz dibi muayenesinden geçmelidir.

Kırma kusurlarının en önemli belirtileri görme azlığı gözlerde ağrı ve rahatsızlıktır. Uzağı görememe (miyopi), yakını görememe (hipermetropi), gözün yatay ya da dikey kırıcılarının farklı olması (astigmatizma) ve yaşa bağlı yakını görememe bozukluğu (presbiyopi) kusurlara verilen adlardır.

Kırma kusurları olan kişiler net görebilmeleri için çeşitli alternatifler vardır. Uygun gözlük, lens ya da excimer lazer tedavisiyle kırma kusurları düzelebilir. Göz muayenesi ile retina dekolmanı, hipertansiyon, beyin tümörü ve vücuttaki çeşitli hastalıklara ait belirtiler saptanabilir.

Katarakt ve Tedavisi (Facoemülsifikasyon)

Katarakt gözün içinde bulunan doğal merceğin saydamlığını kaybetmesidir. % 90 oranında yaşa bağlı ortaya çıkar ama bebekler dahil her yaş grubunda görülebilir. Ağrısız görme kaybı, kamaşma veya ışığa duyarlılığın artması, renklerde soluklaşma ve sararma, gece görüşün bozulması kataraktın sık rastlanan belirtilerindendir.

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Hastanelerimizde dünyada geliştirilen son yöntem FAKO (Facoemülsifikasyon) tekniği ile katarakt ameliyatı yapılmaktadır. Göz içine konulan merceğin kalitesi ve cinsi ameliyat başarısını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Hastanelerimizde FDA (Amerika Sağlık Bakanlığı) onaylı asferik dizaynlı Amerika üretimli Bausch & Lomb marka göz içi mercekleri kullanılmaktadır.

Hastanın tercihine göre uzak-yakın uyumlu (multifocal) göz içi mercekleri de kullanılabilmektedir.

Şaşılık

Bir noktaya bakarken gözlerin paralellik durumunun bozulmasına şaşılık denir. Şaşılığın nedenleri; gözlük ihtayacı olupta kullanılmaması, gözü hareket ettiren kaslardaki anormallik, konjenital ve nörolojik problemler olabilir.

Kayma Paternleri:

İçe kayma (Esotropya)
Dışa kayma (Ekzotropya)
Aşağı Kayma (Hipotropya)
Yukarı Kayma (Hipertropya)

Şaşılık tedavisinde amaç görmenin arttırması baş pozisyonunun çift görmenin düzeltilmesi, göz hareketlerinin sağlanması ve estetik yakınmaların giderilmesidir. Cerrahi yöntemlerle şaşılık tedavi edilir.

noroloji

Nöroloji Bölümümüzde, Nörolojik ve Nöropsikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri yürütülmektedir.
Tanı ve Tedavisi Gerçekleştirilen  Başlıca Nörolojik Hastalıklar

Migren ve Diğer Baş Ağrıları

 • Vasküler (Migren)
 • Gerilim
 • Servikojenik Başağrıları
 • Temporal Arterit
 • Nevraljiler

Hareket Bozuklukları

 • Parkinson
 • Titreme
 • Kas sertliği
 • Hareketlerde yavaşlama, yürüme bozukluğu, düşmeler
 • Durgun Görünme
 • Tremorlar (Titremeler)
 • Huzursuz Bacak Hastalığı
 • Korea
 • Distoniler (İrade dışı kol, bacak, ağız ve dil hareketleri)
 • Diskineziler

Epilepsi (Sara) ve Uyku Bozuklukları Hastalığı 

 • Jeneralize Epilepsiler
 • Status Epileptikus
 • Huzursuz Bacak sendromu

Tanı ve Tedavisi Gerçekleştirilen  Başlıca Nöropatik Hastalıklar

 • Polinöropatiler (Periferik Sinir Sistemi Yaygın Hasarı) (Şeker hastalığına bağlı, tiroid bezi bozukluklarına bağlı, vitamin eksikliğine bağlı, ailevi veya kalıtsal)
 • Tuzak Nöropatiler (El, ayak, bilek, dirsek bölgesindeki sinir sıkışmaları)
 • Toksik Metabolik
 • Immün Nöropatiler
 • Guillen Barre Sendromu

Kas ve Sinir Hastalıkları

 • Progresif Musküler Distrofiler (PMD)
 • Kas erimesi
 • Myastenia Gravis (MG) (Kas-sinir kavşağı hastalığı)
 • Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Vestibüler Sistem Hastalıklarının (Baş dönmesi ve denge bozukluğu ile birlikte olan hastalıklar) Teşhis, Tedavi ve Takibi

 • Baş Dönmesi
 • Kulak Çınlaması
 • Denge Bozukluğu
 • Kafa Karışıklığı ve Bilinç Kaybı (Delirium)
 • Beyin İltihabı (Ensefalit)

uroloji

PROSTAT NEDİR?

Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. Asıl işlevi spermleri koruyan ve kalitesini artıran meninin sıvı kısmını üretmektir. Bu salgının içinde bulunan maddeler özellikle spermlerin vajinal ortamda hayatta kalmasını sağlar. Böylece spermin dölleme kapasitesini artırır. İdrar torbasının hemen altında yer alır. Tabanı yukarıda, tepesi aşağıda, idrar yolunu çepeçevre saran, kestane şeklindedir. Normal ağırlığı 18- 20 gram civarındadır. İçerisinden geçerek idrarın dışarıya atılmasını sağlayan idrar kanalına (üretra) ayrıca meni kanalı açılmaktadır. Cinsel boşalma sırasında prostatı çevreleyen kaslar meni sıvısının idrar kanalından atılmasını sağlar. Prostat ergenlik yaşına kadar aktif değildir. Ergenlikle birlikte testosteronun etkisi ile işlev görmeye ve yaş ilerledikçe büyümeye başlar. Prostatın yaptığı salgılar arasında, meninin sıvılaşmasını sağlayan prostat spesifik antijen (PSA) prostatın iyi huylu büyümeleri yanında, daha fazla oranda olmak üzere kanserlerinde artar. Ayrıca enfeksiyonlar, prostat boyutu artışı, idrar sondası takılması gibi sebepler de PSA değerlerini yükseltebilir.

PROSTAT BÜYÜMESİ NEDİR?

Prostat küçük boyutuna karşın vücutta en sık hastalanan organlardan birisidir. En sık iyi huylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi), prostat kanseri ve prostat iltihabı (prostatit) gözlenir. Hastaların en sık başvuru nedeni ise iyi huylu prostat büyümesinin oluşturduğu yakınmalardır. Yaş ilerledikçe ve özellikle 45 yaşlarında prostatta büyüme başlar. Prostat büyümesi çoğu zaman iyi huylu prostat büyümesi olarak gerçekleşmektedir. Bu büyüme yaşamın sonuna kadar değişen hızlarda devam etmektedir. 50 yaş üzerindeki erkeklerin %50’sinde, 60-70 yaş arasında %65’inde, 80 yaş üzerinde %90’nında iyi huylu prostat büyümesi gelişmektedir. Prostat büyümelerinin bir kısmı ise habis büyüme şeklindedir ve prostat kanseri olarak tanımlanır. İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri bir arada bulunabilen ancak birbirinden kaynaklanmayan ve tamamen ayrı iki ayrı hastalıktır.

İyi huylu prostat büyümesi genellikle hücre sayısının anormal artışı (hiperplazi) sebebindendir. Yaşlanmayla birlikte idrar kanalının etrafındaki bezlerde sayı artışı olur. Bu artan bezler gerçek prostat dokusunu dışa doğru iterek yassılaştırır. Prostat bezi idrar yolu, mesane ve rektuma doğru büyür. Özellikle idrar yolunu sıkıştırmaya ve idrarın akışını engellemeye başlar. Bu tıkanma mesane, böbreklerden mesaneye idrarı taşıyan kanallar (üreter) ve böbreklerde değişikliklere neden olur. Prostatın böbrekten mesaneye açılan idrar yollarına yapmış olduğu baskı sonucu, böbrekte ve idrar yollarında genişleme ortaya çıkabilir. Bu bazen ileri dönemlerde kanda üre ve kreatinin yükselmesiyle kendini gösteren böbrek yetmezliği tablosunu oluşturabilir. Prostat büyümesi sık görülmekle birlikte her büyümenin sorun oluşturması ve tedavi gerektirmesi söz konusu değildir. Prostat yalnızca büyümüş olduğu için değil, şikayetlere neden olursa veya vücuda zarar verirse tedavi edilmektedir.

gogus-hastaliklari

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri, Astım, Alerji, Bronşit, Pnömoni, Plorezi, Sarkoidoz, Pnomotorax, Pulmoner Emboli’dir. Bu hastalıkların tanısı için tüm hastanelerimizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme tekniklerinin yanı sıra, Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, alerji testleri, Bronkoskopi cihazı gibi olanaklar da hastalarımıza çağdaş tedavi hizmetlerinin sunulmasında hekim kadromuza destek vermektedir.

Erken Tanı Önemli

Hastalığın ilerlemiş olduğu olgularda uzun süren öksürük, balgam ve özellikle yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı en sık görünen yakınmalardır. Hastalık sinsi seyirli olduğundan bazen ileri evrelere ulaşıncaya kadar hasta tarafından hissedilmeyebilir. Öte yandan erken evrelerde hiçbir yakınma gelişmeyebilir. Bu nedenle 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarında en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları uzmanına görünüp solunum fonksiyon testini yaptırması gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sigaranın bıraktırılması, çevresel ve mesleki sigaraya maruz kalmanın kontrol, uzun süreli tedavi, ani başlayan atakların tedavisidir. KOAH’ı kontrol altına almak için yapılması gerekenler; doğru beslenme, doktor kontrolünde düzenli egzersiz programı, düzenli uyku ve sigaradan uzak ortamlardır.

kadroloji

Kardiyoloji Bölümümüzde, kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıklarını dünya standartlarında teşhis ve tedavi etmek amacıyla hizmet verilmektedir.

Teşhis ve tedavi için gerekli muayene, değerlendirme, laboratuvar ve radyoloji  araştırmaları Kardiyoloji Bölümümüzde uygulanmaktadır.

Tanı, Tedavi ve Takibi yapılan Kalp Hastalıkları 

 • Kalp – damar hastalıkları
 • Periferik damar hastalıkları
 • Koroner kalp hastalığı
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp ritim ve ileti bozuklukları
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi
 • Doğumsal kalp hastalıkları

Kardiyolojik İncelemeler
 

Telekardiyografi

Göğüs kafesinin ön-arka düzlemde radyolojik olarak incelenmesi. Genellikle akciğerlerin durumunun araştırılması ve kalbin boyutlarının değerlendirilmesi için uygulanır.
Elektrokardiyografi (EKG)

Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetlerinin kaydedilmesidir.
Efor (Treadmill) Testi

Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalığında tedavinin etkinliğinin saptanması, eforla beraber kalp atışlarında düzensizliğin yani aritminin meydana gelip gelmediğinin tespit edilmesi, çeşitli kalp hastalıklarında hastanın efor yapabilme kapasitesinin araştırılması ve nihayetinde hipertansiyonda eforun kan basıncının üzerine etkilerinin tetkik edilmesi için başvurulan bir testtir.

Treadmill adı verilen motorlu koşu bandı üzerinde, sağlık personeli denetiminde yapılmaktadır. Göğse EKG kaydı amacıyla elektrodlar yapıştırılıp istirahat koşullarında nabız ve tansiyon ölçülür. Ardından yatarken, ayakta ve bir dakika süreyle derin nefes alıp vermeyi takiben EKG çekilir. Standart testin başlangıcında koşu bandı yavaş ve az eğimle hareket eder. Sonra her üç dakikada bir hız ve eğimde uygulanan egzersiz protokolüne göre bir miktar artış olur. Başlangıçta belli bir tempoyla yürünür, ileri kademelerde koşulur. Burada amaç kalbe giderek artan yük getirmek ve kalp hızını yaşa göre hesaplanan belli bir asgari değere ulaştırmaktır. Bu çerçevede egzersiz süresi yaş ve efor kapasitene göre değişir. Ortalama süre yaklaşık 8-15 dakikadır. Test boyunca kalp ritmi sürekli olarak ekranda takip edilir ve her kademede (her 3 dakikada bir) kan basıncı ölçülür.

Ekokardiyografi 

Kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir.
Ekokardiyografi ile; Kalp kapak hastalıkları, kalp boşluklarının çapları, büyüklüğü, kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozuklukları, kalp içi basınçlar, kalp içi boşluklarda pıhtı araştırılması, kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi konularında bilgi verir. Kısaca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi bir çok konuda eko ile değerli bilgiler alınır.

Holter

EKG Holter; cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihazdır. 3-4 adet kablosu, elektrotlar aracılığıyla göğse tutturulur. Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaydeder. Süre sonunda cihaz çıkarılarak alınan kayıtlar bilgisayarda analiz edilir. Bu ölçüm sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozukluklarını tespit edebilmektedir.
Tansiyon Holter; hastaların gün boyu tansiyonlarının sık aralıklarla ölçülerek, gün içindeki aktiviteleri sırasında, uykuda, dinlenme esnasında, tansiyonu ve nabız sayısının kaydedilmesidir.
Uzun süreli hipertansiyonu olan hastaların, günün hangi saatlerinde tansiyon değerlerinin yükseldiği saptanarak tedavi düzenlenir.

ortopedi

Bölümde sıklıkla karşılaşılan ortopedik hastalıkların yanı sıra özellikle ülkemizde kırık ve çıkıklara ve onların geç sonuçlarına bağlı ortaya çıkan yapısal bozukluklara tedavi hizmetleri verilmektedir.

Nasıl Bir Spor Yararlıdır?

Düşük yoğunluklu egzersiz, yürüyüş, yüzme ve bisiklet uygun olan spor aktiviteleridir. Ağırlık kullanılarak yapılan sporlar, uzun mesafe koşuları sakıncalıdır.

Kireçlenmeye karşı baston kullanmak eklemin daha fazla hasar görmesini önler. Fizik tedavi ağrının ve kas spazmlarının azalmasını ve eklem hareket açıklığının korun­masını sağlar. Osteoartrit tedavisinde düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir. Ağızdan kullanılan ilaçlar ve fizik tedavi yeterince faydalı olmazsa, ağrıyı kesmek için dize iğne (lokal anestezik) yapılabilir.

Eğer yapabilirseniz, her gün kısa mesafe yürüyün. Yürürken rahat ve ayağınızı doğru bir şekilde destekleyen ayakkabılar giyin. Yürüyemiyorsanız otururken ya da suda egzersiz yapın. Ilık su egzersiz yaparken vücut ağırlığınıza destek olacak ve eklem hareketlerinizi kolaylaştıracaktır. Yoğun aktivitelerden önce ısınma egzersizleri yaparak eklemlerinizi koruyun. Dizlik kullanarak diz çökme esnasında diz eklemlerinizi koruyabilirsiniz.

Yoğun olarak karşılaşılan travma olguları dışında, Artroskopik diz, omuz ve ayak bileği cerrahisi, Spor yaralanmaları, Kalça ve diz eklem protezleri, Deformite ve kısalık, Omurga hastalıklarının, Omuz hastalıklarının, Ayak hastalıklarının, Kas ve iskelet sistemi tümörlerinin, Doğumsal anomalilerin, Sinir kökenli kas ve kemik hastalıklarının tedavisi yapılmaktadır.

fizik-tedavi

LENF ÖDEMi TEDAVİSİ TIP MERKEZİMİZCE YAPILMAKTADIR.

Fizik Tedavi Bölümleri, ayaktan gelen veya yatarak tedavi görmekte olan, fizik tedavi ve /veya rehabilitasyon endikasyonu olan hastalara, güncel, etik ve uluslararası standartlara uygun hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Muayene odaları, fizyoterapi odaları ve egzersiz salonlarımızdan oluşan, son sistem cihazlarla donatılmış olan fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümümüzde, deneyimli uzman doktorlarımız ve fizyoterapistlerimizden oluşan ekibimiz ile poliklinik, servis ve yoğun bakım hastalarına hizmet vermektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’un uğraşı alanı olan, çeşitli hastalıklar veya yaralanmalar nedeniyle, vücudun çeşitli kısımlarının fonksiyonlarının yitirildiği veya tehdit edildiği durumlarda, hastaların yaşam kalitesini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Temel olarak hastalarımızın bağımsız hareket potansiyellerinin arttırılması, ağrılarının giderilmesi, maksimum hareket kabiliyetinin kazandırılması için modern rehabilitasyon teknikleri uygulanmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümleri’nde, ortopedik rehabilitasyon kapsamında, spor yaralanmalarının rehabilitasyonu, kırık sonrası rehabilitasyon, menüsküs ameliyatı sonrası rehabilitasyonu, protez ameliyatı geçirmiş hastaların rehabilitasyonu gibi alanlarda hizmet verilmektedir.

Kas hastalıklarının rehabilitasyonla tedavisi kapsamında, eklem problemlerinin önlenmesi veya eklem kısıtlılığının açılması, bel ve boyun ağrılarının tedavisi, romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu gibi alanlarda uluslararası fizyoterapi protokolleri ile tedavisi yapılmaktadır.

Nörolojik rehabilitasyon alanında, kas, tendon ve sinir yaralanmaları sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon, tam veya kısmi felçli, omurilik yaralanmalı hastaların rehabilitasyonu hizmetleri verilmektedir.

Osteoporoz ve dejeneratif eklem hastalıklarının rehabilitasyonu, omurga eğriliği (Skolyoz) tedavisi, solunum rehabilitasyonu, el yaralanmaları için Mikrocerrahi ameliyatları sonrası rehabilitasyonu, özellikle kadınlarda obstetrik ve üro-jinekolojik fizyoterapi, eklem içi enfeksiyon, Nöralterapi, mezoterapi ile ağrı tedavisi ,gibi geniş bir yelpazede fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de sunulmaktadır.

psikiyatri

Psikiyatri biliminin ilgi alanına, kalıtımsal faktörlerin rol oynadığı diğer psikiyatrik bozukluklar da girer. Bunlar arasında Şizofreni, Duygudurum Bozuklukları (Depresyon ve Mani) ve diğer bazı durumlar sayılabilir. Bunun dışında kalıtımsal faktörlerin varlığı henüz kanıtlanmasa da, çocuklukta yaşanan olumsuzlukların önemli bir belirleyici olduğu Kişilik Bozuklukları da eklenebilir.

Obsesif- Kompulsif Bozuklukları (Takıntılı-Zorlantılı Bozukluk), diğer Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk,Yaygın Anksiyete Bozuklukları, Fobiler, Sosyal Fobi, Travma Sonları Stres Bozukluğu ), Yeme Bozuklukları, Yaş Reaksiyonları, Uyku Bozuklukları ve Cinsel İşlev Bozuklukları da Psikiyatri’nin ilgi alanına giren rahatsızlıklara örnek verilebilir.

Tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanan psikiyatri, belirlediği bozuklukları da farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi eder.

cildiye

Dermatoloji Poliklinik Hizmetleri:

• Deri hastalıklarının teşhis ve tedavisi
• Deri hastalıklarının tanısında yardımcı olabilecek kan etkikleri
• Alerjik hastalıklarda deri prick ve patch (deri yama) testi
• Mantar arama
• Wood ışığı ile vitiligo güneş lekesi gibi hastalıkların tanısı
• Deri hastalıklarının tanısında punch biyopsi
• Et benleri ve siğil gibi hastalıklarda elektrokoter ve krioterapi (yakme ve dondurma tedavisi)
• İntralezyon ve enjeksiyon uygulaması (saç dökülmesi, kistik akne- keloid gibi durumlar)
• Koltuk altı terlemesinde botoks tedavisi

Kozmetik Uygulamalar:

• Kimyasal peeling: Cilt lekeleri, sivilce izleri, ince kırışıklarda etkili işlem
• Botoks: Alın, göz çevresi, kaş arası, dudak kırışıklıkları ve terleme tedavisinde uygulamalar
• Dolgu: Kırışıklık tedavisi için uygulama
• PRP: Saç ve yüz için uygulama
• Mezoterapi: Cilt yenileme, saç dökülmesi
• Dermaroller: Yaşlanma karşıtı, yara iyileşmesi, akne skarı (iz tedavisi), saç dökülmesi
• Göz Çevresi Tedavileri: Göz etrafında koyu halka, morluk, torbalanma ve kırışıklıkların tedavisinde göz peelingi, gençlik serumu, botoks uygulaması
• Yaşlanma karşıtı tedaviler: PRP, mezoterapi, dermaroller, gençlik serumu
• Saç Dökülmesi: PRP, mezoterapi, dermaroller
• Cilt Bakımı: Size ve cildinize özel bölüm

anestezi

Anestezi öncesinde hastanın tıbbi geçmişine yönelik değerlendirme yapılması, ameliyat sonrası ağrı tedavisi uygulamaları için konsültasyon hizmetleri de verilmektedir.

Ağrı Polikliniği

Ağrı hissi, bazı hallerde vücuttaki hastalıkların habercisi olarak faydalı sayılsa da çoğu zaman kurtulmak istediğimiz, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen hatta onu ızdırap haline getiren bir duygudur.

Ağrı, ağrı çeken kişilerin bedensel, duygusal ve psikolojik olarak etkilemekte yakınları için de duygusal ve sosyal sıkıntılar doğurmaktadır.

Ağrı yalın bir uyarı değildir. Bilakis önceden yaşanmış deneyimleri de içeren karışık bir algılama halidir. Yeri, tipi, uyarının şiddeti gibi hissel iletilerin yanında, çok derin duygusal (örn emosyenel) ve kavramaya ait (kognitif) özellikleri de kapsar.

Hissedilmeye başlandığı zaman kişiyi rahatsız ve huzursuz eden hoş olmayan bir duygudur.

Sinirlerin içinde ağrı lifleri, beynin içinde ağrı yolları yoktur. Bu nedenle ağrıyı algılama tecrübesi karışık bir mekanizmanın son halidir. Belirli bir uyarının ağrı olarak algılanması sadece uyarının yapısına bağlı değildir. Geçmişte ki yaşanmış tecrübeler, bellekteki birikimler ve o an ki emosyenel durum da algıyı etkiler.

Bu karışık yapının iyi analiz edilmesi, ağrı tedavisi açısından doğru yaklaşımın ortaya konması, tedavide başarı için elzemdir. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Ağrı Polikliniği’nde bu disiplin altında medikal veya invasiv yöntemleri de kapsayacak şekilde aşağıda adı geçen başlıklarda gerekli tedavi hizmetleri verilmektedir.

agiz-ve-dis

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümümüzde, Ağız ve Çene Cerrahisi, İmplant Cerrahisi, Periodontoloji, Protetik Tedavi, Endodonti, Pedodonti, Çocuk-Erişkin Ortodontisi, Ameliyat/İşlem/Girişimler dallarında konusunda uzman doktorlarımız, güncel tedavi yöntemlerimiz ile hizmet vermekteyiz.

Dişlerin ve ağız içi dokuların klinik ve radyolojik incelemesinden sonra, öngörülen tedavi planı ile birlikte kişi, uzman doktorlarımıza yönlendirilerek tüm tedavileri tamamlanmaktadır.

Sistemik bir hastalığın (Diabet, tansiyon, tiroid hastalıkları, kalp hastalıkları, astım vb.) veya dentafobia (Dişhekimi korkusu) şüphesinde-varlığında, merkezimizde ilgili uzman doktorla konsültasyon (Dahiliye, Kardiyoloji, Nöroloji …) yapılarak tedavi imkanı bulunmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Alanlar

Protez Uygulamaları

 • Sabit protezler 
  Porselen kronlar, laminate veneer kronlar, zirkon- empres kronlar)
 • Hareketli protezler
  Takılıp-çıkarılabilen, total / parsiyel protezler)

Periodontal Tedaviler (Diş eti hastalıklarının tedavisi)

 • Diş eti hastalıklarının teşhisi
 • Diş eti hastalıklarının tedavisi
 • Yüzeysel diş taşı temizliği (Detertraj)
 • Kök yüzeyindeki diş taşlarının temizliği (Küretaj)
 • İleri vakalarda cerrahi uygulamalar
 • Ağız bakımı, fırçalama teknikleri ve ara-yüz temizliği (diş ipi ve diş arası fırçalarının kullanılması) hakkında bilgilendirme

Pedodonti Uygulamaları (Çocuk süt di?lerinin tedavisi)

 • 0-15 yaş arası çocuklardaki süt  ve daimi dişlerin hastalıkları ile ilgili uygulamalar ve tedavileri
 • Düzenli aralıklarla yapılan çürük engelleyici uygulamalar (Flor uygulamaları, fissür örtücüler vs.)
 • Çürük ya da kırık sebebi ile çekilmesi gereken süt dişlerinin boşluklarını korumak amacıyla yapılan yer tutucu apareyler